Regulamin Konkursu: Rajski Inspektor

REGULAMIN KONKURSU „Rajski Inspektor” RELAKSMISJI

 

Relaksmisja Sp. z o.o. sp. k.

ul. Józefińska 4/3

30 – 529 Kraków

NIP: 6751458369

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Instagram, TikTok czy YouTube.
 4. Serwisy facebook.com, instagram.com, tiktok.com, youtube.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i Instagram.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie lub obserwacja fanpage’a Organizatora na Facebooku i Instagramie.
 4. Konkurs trwa do północy dnia 11.11.2023.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Organizatora najpóźniej w dniu 13.11.2023 roku.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’y na portalach społecznościowych Facebook i Instagram znajdującym się pod adresami: https://www.instagram.com/relaksmisja/https://www.facebook.com/relaksmisja .
 7. Uczestnik oświadcza (poprzez udział w konkursie), że   wyraża   zgodę   na   publikację   i   rozpowszechnianie   jego wizerunku w  mediach i sieci internetowej w związku z udziałem w Konkursie oraz w treściach na Instagramie, Facebooku, TikToku, Youtubie, na stronie internetowej Organizatora oraz w reklamach.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu w komentarzu pod wskazanym postem konkursowym na fanpage’u Organizatora na Facebooku i/lub Instagramie  odpowiedzi na polecenie: „Zostań Rajskim Inspektorem Relaksmisji! Przekonaj nas, że to właśnie Ciebie mamy wysłać do Tajlandii w terminie 29.11-10.12.2023. Które miejsca w Tajlandii, ale spośród tych, opisanych na naszej stronie www.relaksmisja.com chciałbyś odwiedzić? Napisz też, dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy wybrać! Możesz do komentarza dołączać swoje zdjęcie lub filmiki. Nagrodą są bilety do i z Bangkoku dla wybranej osoby, a w zamian oczekujemy jedynie polubienia fanpage’y na Facebooku i Instagramie, zdjęć (minimum 25 z postacią zwycięzcy), 24 relacji (2 na każdy dzień wyprawy) i 12 rolek (minimum 1x 5-30 sekundowy filmik w pionie opisujący każdy dzień wyprawy) z Twojej przygody. Zdjęcia, relacje i rolki będziesz publikował na Twoich social mediach z oznaczaniem Relaksmisji i wysyłał nam maksymalnie z 2 dniowym opóźnieniem na wskazany przez nas adres.”
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi na Facebooku i/lub Instagramie.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
 4. Najciekawszy komentarz zostanie wybrany przez Relaksmisja Team.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

 1. Nagroda w konkursie: bilet lotniczy dla 1 osoby z Warszawy do Bangkoku i z Bangkoku do Warszawy w terminie 29.11-10.12.2023.
 2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora w Krakowie lub mailowo.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych paszportowych (uwaga, paszport musi być ważny 6 miesięcy od daty powrotu!) na adres mailowy [email protected] z dopiskiem: „Konkurs Rajski Inspektor – dane do biletów lotniczych” do 7:00 rano polskiego czasu w dniu 13.11.2023, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane (Imię i nazwisko oraz nazwę profilu) Zwycięzcy na fanpage’ach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody oraz za nieprawidłowe dane paszportowe.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. Jeśli Zwycięzca konkursu nie wywiąże się z publikacji, oznaczania i przesłania w odpowiednim terminie materiałów (minimum 25 zdjęć z postacią zwycięzcy (1 zdjęcie w pionie do każdego filmiku ilustrujące go w momencie przesłania filmu, plus minimum 13 dodatkowych zdjęć w pionie lub poziomie do 20 grudnia 2023), 24 relacje (po 2 na każdy dzień wyprawy publikowane w każdy dzień wyprawy) i 12 rolek (minimum 1x 5-30 sekundowy filmik w pionie opisujący każdy dzień wyprawy publikowane w poszczególne dni wyprawy)), będzie musiał zwrócić Organizatorowi koszty biletu lotniczego.  Zwycięzca opublikuje rolki i relacje na swoich social mediach z oznaczaniem Relaksmisji i wyśle rolki wraz ze zdjęciami (1 zdjęcie do 1 rolki) z maksymalnie 2 dniowym opóźnieniem na wskazany przez Organizatora adres.

Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – RAJSKI INSPEKTOR – REKLAMACJA).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się poprzez podany adres e-mail: [email protected].
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Relaksmisja.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (https://www.facebook.com/relaksmisja).
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.