POLITYKA PRYWATNOŚCI | TRANSPARENTNOŚCI | NEWSLETTERA | COOKIES | RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.relaksmisja.com (zwana dalej „polityka prywatności”)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej Relaksmisja (zwanej dalej „Relaksmisja”) pod adresem www.relaksmisja.com (zwanej dalej „Serwis”) jest Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 4/3, 30-529 Kraków, NIP: 6751458369, REGON: 121848417.

Celem niniejszej polityki prywatności jest należyte poinformowanie Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),

1. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU W ramach Serwisu, Relaksmisja przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu, klientów oraz potencjalnych klientów biura podróży Relaksmisja (zwane dalej „gośćmi”);

2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA W RAMACH SERWISU Dane gromadzone w ramach Serwisu przetwarzane są w następujących celach:

1. umożliwienia gościom skontaktowania się z Relaksmisją poprzez Serwis; 2. umożliwienia gościom zapoznania się z ofertą Relaksmisji. W zakresie danych osobowych gości, Relaksmisja przetwarza wyłącznie takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania procedury odpowiedzi na zapytanie i do czasu cofnięcia zgody przez gościa, nie dłużej jednak niż rok od daty zakończenia procedury odpowiedzi na zapytanie.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie gościa złożone zgodnie z klauzulą o treści jak niżej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przez Administratora danych osobowych tj. Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 4/3, 30-529 Kraków, NIP: 6751458369, REGON: 121848417 w celu przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagrody, którego organizatorem jest Relaksmisja oraz w celu przesłania oferty handlowej w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

3. KTO PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH SERWISU W celu właściwego wykonania usługi dostępnej w ramach Serwisu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych. Informacje w zakresie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z polityką cookie.

4. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE GOŚCI SĄ PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU Dane osobowe Gości są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii osób i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz wyłącznie w obrębie zasięgu terytorialnego Unii Europejskiej.

W ramach Serwisu nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu istnieje możliwość połączenia się za pośrednictwem Serwisu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych takich jak portal społecznościowy Facebook oraz Instagram (zwane dalej łącznie „podmiotami zewnętrznymi”). Serwis nie przetwarza danych osobowych udostępnionych przez gości podmiotom zewnętrznym, jak również w ramach dostępnych funkcjonalności nie ma wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych gości przez te podmioty zewnętrzne. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych gości przez podmioty zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

5. PRAWA GOŚCI Gościom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w formie przez nich wybranej.

Gościom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

6. ZMIANY I AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI W celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych gości w ramach Serwisu dokonujemy bieżącej aktualizacji kategorii osób, kategorii danych i celów dla których dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności przepisów prawa krajowego, wytycznych organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia Kodeksu Branżowego lub zmian w prawie europejskim, a także z punktu widzenia wdrażanych technologii. *** Niniejsza polityka prywatności podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. W Serwisie umieszczone są łącza do serwisów internetowych: Facebook oraz Instagram. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w tych serwisach.

POLITYKA COOKIES

1. Niniejszy serwis internetowy działający pod adresem www.relaksmisja.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym gościa Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym gościa Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 4/3, 30-529 Kraków, NIP: 6751458369, REGON: 121848417.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie gościa Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5. Pliki cookies używane przez strony to First – party cookies. First-party cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku gościa przez obecnie przeglądaną stronę. Gość otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. Operatorzy stron internetowych używają first-party cookies do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania gości. Szczegółowy wykaz plików cookies:

 • ID cookieyes-consent, relaksmisja.com, duration 1 year, CookieYes ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać preferencje zgody użytkowników, aby ich preferencje były respektowane podczas kolejnych wizyt na tej stronie. Nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych osób odwiedzających witrynę.
 • __smVID, relaksmisja.com, duration 1 month, Sumo ustawia ten plik cookie jako niezbędny do funkcji rejestracji na stronie internetowej.
 • _GRECAPTCHA, duration 5 months 27 days, domain google, Usługa Google Recaptcha ustawia ten plik cookie w celu identyfikacji botów w celu ochrony witryny przed złośliwymi atakami spamowymi.
 • elementor, domena tenis.relaksmisja.com, duration never, Motyw WordPress witryny wykorzystuje ten plik cookie. Pozwala właścicielowi serwisu na wdrażanie lub zmianę zawartości serwisu w czasie rzeczywistym.
 • __cf_bm, domena .vimeo.com, duration 30 min, Cloudflare ustawił plik cookie w celu obsługi Cloudflare Bot Management.
 • pys_session_limit, relaksmisja.com, duration 1 h, Wtyczka PixelYourSite ustawia ten plik cookie w celu zarządzania usługami analitycznymi.
 • pys_start_session, relaksmisja.com, duration session, Wtyczka PixelYourSite ustawia ten plik cookie w celu zarządzania usługami analitycznymi.
 • _ga, domain .relaksmisja.com, duration 1 year 1 month 4 days, Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby obliczać dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzić korzystanie z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.
 • _ga_*, .relaksmisja.com, 1 year 1 month 4 days, Google Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i liczenia wyświetleń strony.
 • _gid, domain .relaksmisja.com, duration 1 day, Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby przechowywać informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z zebranych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.
 • _gat_gtag_UA_*, domain .relaksmisja.com, duration 1 minute, Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika.
 • _gcl_au, .relaksmisja.com, duration 3 months, Google Tag Manager ustawia plik cookie w celu eksperymentowania z wydajnością reklamową witryn korzystających z ich usług.
 • pys_first_visit, relaksmisja.com, duration 7 days, Wtyczka PixelYourSite ustawia ten plik cookie w celu zarządzania usługami analitycznymi.
 • pysTrafficSource, relaksmisja.com, duration 7 days, Wtyczka PixelYourSite ustawia ten plik cookie w celu zarządzania usługami analitycznymi.
 • pys_landing_page, relaksmisja.com, duration 7 days, Wtyczka PixelYourSite ustawia ten plik cookie w celu zarządzania usługami analitycznymi.
 • last_pysTrafficSource, relaksmisja.com, duration 7 days, Wtyczka PixelYourSite ustawia ten plik cookie w celu zarządzania usługami analitycznymi.
 • last_pys_landing_page, relaksmisja.com, 7 days, Wtyczka PixelYourSite ustawia ten plik cookie w celu zarządzania usługami analitycznymi.
 • _fbp, relaksmisja.com, 7 days, Facebook ustawia ten plik cookie, aby wyświetlać reklamy na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu witryny.
 • __smToken, relaksmisja.com, duration 1 year, Sumo ustawia ten plik cookie, aby określić, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie.
 • _gat_UA-*, .relaksmisja.com, 1 minute, Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu śledzenia zachowań użytkowników.
 • vuid, domena .vimeo.com, duration 1 year 1 month 4 days, Vimeo instaluje ten plik cookie w celu zbierania informacji o śledzeniu poprzez ustawienie unikalnego identyfikatora w celu osadzenia filmów w witrynie.
 • _gat, .relaksmisja.com, duration 1 minute, Google Universal Analytics ustawia ten plik cookie, aby ograniczyć liczbę żądań, a tym samym ograniczyć gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
 • _p_hfp_client_id, domain .apps.elfsight.com, less than a minute, Elfsight ustawia ten plik cookie w celu wdrożenia platform społecznościowych na stronie internetowej i umożliwia platformom społecznościowym śledzenie użytkowników poprzez przypisanie im określonego identyfikatora.
 • test_cookie, domena .doubleclick.net, duration 15 minutes, doubleclick.net ustawia ten plik cookie, aby określić, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.
 • __smSessionId, domena sumo.com, 9 hours, No description (Sumo to widget do pop upu z zaproszeniem do zapisu do newslettera).
 • country, domena relaksmisja.com, duration never, No description available.

AspNetCore.Antiforgery.# www.cookie-checker.com Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. Session HTTP

CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 year HTTP

_ga www.cookie-checker.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP

_gat www.cookie-checker.com Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day HTTP

_gid www.cookie-checker.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day HTTP

ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel

 

6. Relaksmisja współpracuje z podmiotami zajmującymi się reklamami opartymi na zainteresowaniach. Reklamy te mogą przetwarzać wybrane dane w sposób zautomatyzowany, w tym poddawać je profilowaniu. Danymi wykorzystywanymi w ten sposób są: znaczniki pikselowe, pliki cookie i inne narzędzia do zbierania informacji o działalności w ramach świadczonych przez Relaksmisję usług, także adres IP, informacje dotyczące lokalizacji oraz, za Pana/Pani zgodą, informacji dotyczących geolokalizacji Gościa. Wyłącznym celem wykorzystania tych danych jest dostarczanie Gościom bardziej odpowiednich reklam i treści oraz do oceny powodzenia treści i reklam.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym gościa. Goście Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Gościa Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 8. Zmiana ustawień plików cookies, w zależności od używanej przeglądarki internetowej, może zostać dokonana w następujący sposób:

 •  Google Chrome

Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:

Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę.

Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.

W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.

Wybrać żądane ustawienia.

W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.

Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.

 • Mozilla FireFox

Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy: Wybrać w menu Narzędzia (w innych wersjach: kliknąć przycisk Firefox) W zakładce Prywatność wybrać żądane ustawienia.

W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

 • Opera

Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy: Kliknąć Preferencje, wybrać opcję Zaawansowane, a następnie Wybrać żądane ustawienia. W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

 • Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy: W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe. Wybrać zakładkę Prywatność. Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies). lub Kliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia. W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

 • Safari

Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy: W menu Safari wybrać opcję Kliknąć ikonę Prywatność. Zaznaczyć żądane ustawienia. W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Szczegóły i wybrać własne ustawienia.

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 10. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

KLAUZULA INFROMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach opisanych w naszej polityce, między innymi przedstawienia ofert sprzedaży, wykonania zawartych umów, przeprowadzenia procedury odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy. 3) Przekazujemy Pana/Pani dane do innych krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2. 6) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji Umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. 7) Przysługują Panu/Pani następujące prawa: – Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; – Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; – Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; – Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; – Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; – Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”. 9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”. 10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA

Gromadzenie i wykorzystanie danych:

 1. Otrzymywanie elektronicznego newslettera wymaga podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody przy zawieraniu umowy lub poprzez formularz na stronie internetowej www.relaksmisja.com.
 2. Podając swój adres email wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, przez Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. będącą administratorem danych.
 3. Pozyskiwane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania newslettera oraz obsługi korespondencji.
 4. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. Adresy email będą przechowywane w bazie kontaktów mailchimp oraz gmail.
 7. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
 8. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego wydania newslettera.

Prawa Użytkownika

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 1. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 2. Newsletter ten ma charakter informacyjny.
 3. Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Podstawa prawna

 1. Przetwarzanie danych następuje w celach prawnie usprawiedliwionych, realizowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Józefińska 4/3, 30 – 529 Kraków, NIP: 6751458369
 3. Newsletter może zawierać odnośniki (linki) do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Ponadto za treści ewentualnych przekazów reklamowych odpowiada reklamodawca.

Zmiana polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.relaksmisja.com.